ГОЛОВНА Все для ОСН

Все для ОСН

by admin

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Організація фінансової діяльності органів самоорганізації населення. Методичні рекомендаціїПід ред. А.С. Крупник, Кузьмина Г.О., Сакун Г.І. – 2015.

Організація ефективної соціальної роботи на базі органів самоорганізації населення. Кращий досвід та методичні рекомендаціїПід ред. А.С. Крупник, В.В. Кіщенко, А.С. Трепалюк. За заг. ред. Крупника А.С. – 2014.

Закон України «Про органи самоорганізації населення»: науково-практичний коментар. Під ред. О.С. Орловського, А.С. Крупника, Н.В. Мішиної, К.В. Терзіанової. — 2012.

Створення, організація діяльності та ліквідація органів самоорганізації населення в місті Одесі. Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій (3-тє вид., доповнене та змінене). Під редакцією О.С. Орловського, А.С. Крупника. – 2012.

Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів. Збірник нормативно-методичних матеріалів – Одеса, 2009.

Делегирование полномочий органам самоорганизации населения. Сборник нормативных материалов и методические рекомендации. Крупник А.С., Орловский А.С. – 2005.

Методика отбора органов самоорганизации населения для делегирования им Одесским городским советом части собственных полномочий, финансов и имущества. Брудный В.И., Крупник А.С., Орловский А.С. – 2005.

Делопроизводство в органах самоорганизации населения: сборник правил и типовых форм. Крупник А.С., Орловский А.С. – 2004.

Типовий регламент органу самоорганізації населення міста Одеси. В.І. Брудний, А.С. Крупник, О.С. Орловський. –  2008.