ГОЛОВНА Громадські слухання

Громадські слухання

by admin

Закон “Про місцеве самоврядування” таким чином унормовує інструмент – “територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування”. За законом, місцева рада зобов’язана розглянути пропозиції, які вносяться мешканцями за результатами громадських слухань.

Громадські слухання проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Законодавством визначений перелік рішень, прийняття яких потребує обов’язкового проведення громадських слухань.

Вони наведені у Методичних рекомендаціях Мінрегіону щодо розроблення Статуту територіальної громади:

  • затвердження, внесення змін або доповнень до Статуту територіальної громади;
  • затвердження рішення про місцевий бюджет на відповідний рік;
  • планування розвитку територіальної громади;
  • встановлення ставок місцевих податків та зборів, тарифів на житлово-комунальні послуги, які затверджуються ОМС;
  • діяльність, яка справляє або може справити негативний вплив на стан довкілля, епідеміологічне благополуччя населення територіальної громади;
  • визначення переліку об’єктів, які не можуть бути вилучені та відчужені з комунальної власності територіальної громади;
  • інші випадки, визначені законодавством України або рішеннями ОМС.

Громадські слухання можуть проводитись з ініціативи голови; місцевої ради; старости; ОСН; жителів громади (шляхом створення ініціативної групи).

Порядок організації громадських слухань у громаді визначається місцевою радою у Статуті громади.