ГОЛОВНА Загальні збори

Загальні збори

by admin

Загальні збори  – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення.

На загальних зборах можуть розглядатись питання, які Законом “Про місцеве самоврядування” віднесені до компетенції місцевої ради.

Стаття 8 Закону таким чином визначає інструмент загальних зборів: загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
Загальні збори скликаються на рівні багатоквартирних будинків, вулиць, кварталів, житлових комплексів, мікрорайонів, села (селища) або інших територіальних утворень.

Якщо організаційно неможливо провести загальні збори мешканців громади на певній території через значну кількість населення, місцева рада може передбачити таку форму проведення зборів як конференції жителів за місцем проживання. У конференції беруть участь делегати-представники менших територіальних одиниць. Норма представництва на конференції встановлюється у Статуті або Положенні про загальні збори.

Загальні збори скликаються з ініціативи голови, депутатів місцевої ради, ОСН, об’єднання співвласників багатоповерхового будинку, ініціативної групи мешканців, інститутів громадянського суспільства.
Право проводити загальні збори за місцем проживання громадянам надає Закон України “Про місцеве самоврядування”. Постанова ВРУ № 3748-XII від 17.12.1993 “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” визначає загальні положення, компетенцію загальних зборів та порядок їх скликання та проведення. Проте, цей порядок є застарілим та не відповідає сучасним вимогам. Закон “Про місцеве самоврядування” наділяє ОМС повноваженнями визначати порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання у статуті територіальної громади.