Конкурс для регіональних організацій громадянського суспільства «Голос громади в місцевому самоврядуванні»

Дата запрошення:                              19 вересня 2016 р.
Кінцевий термін прийому заявок:    19 жовтня 2016 р.

Глобал Комьюнітіз дотримується принципу надання рівних можливостей без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, обмежених фізичних можливостей.

I.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Міжнародна організація Глобал Комьюнітіз виконує нещодавно розпочату флагманську програму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у галузі «Демократія, права людини та урядування» – Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE). Розпочатий 8 червня 2016 року, цей 5-річний проект розроблений таким чином, щоб підвищити спроможність органів місцевого самоврядування новоутворених Об’єднаних Територіальних Громад (ОТГ) ефективно реагувати на пріоритети громадян завдяки належному управлінню ресурсами, підвищенню якості комунальних послуг, стимулюванню місцевої економіки та продуктивному залученню громадян. Мета DOBRE – створити можливості зростання та розквіту нових ОТГ і водночас мотивувати їх бути моделями для інших громад, які працюють над об’єднанням. Для досягнення цього DOBRE працюватиме з усіма зацікавленими сторонами громад над колегіальним розробленням стратегічних планів розвитку громад, визначенням потреб, розподілом ресурсів, напрацюванням і впровадженням проектів, які задовольнятимуть пріоритетні потреби громад і відповідатимуть цілям розвитку спроможності ОТГ.

Громадянське суспільство цих громад має нагоду стати ключовим учасником усіх процесів: збирати та аналізувати думки громадян, оцінювати потреби громад, визначати пріоритетність та звертати увагу органів місцевого самоврядування на питання, визначені мешканцями ОТГ. DOBRE співпрацюватиме з органами місцевого самоврядування ОТГ, щоб забезпечити залучення громадян до процесу стратегічного планування, а також надасть підтримку місцевим організаціям громадянського суспільства (ОГС), щоб підвищити їхню інституційну спроможність та підсилити готовність і визначити інструменти для повномасштабної участі в організації життя громад. У координації з місцевими групами та процесами стратегічного планування в ОТГ, ОГС також підтримають запровадження дієвих механізмів залучення громадян в процес управління і забезпечення громадського контролю, щоб виключити корупційні ризики та сприяти сталому розвитку громади. ОГС також проводитимуть заходи для моніторингу виконання органами місцевого самоврядування планів розвитку громад, з особливою увагою до колегіального бюджетування, моніторингу витрат та виконання проектів, моніторингу та оцінки якості комунальних та адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування, а також залучати молодь до місцевого урядування через молодіжні ради або інші механізми.

Для забезпечення наявності в місцевих ОГС навичок та знань для впровадження цих заходів, DOBRE залучить принаймні одну Регіональну Організацію Громадянського Суспільства (РОГС) в якості партнера для кожної цільової області або регіону для проведення практичного навчання, консультаційної та організаційної підтримки місцевих ОГС, роботи над розвитком їхньої інституційної спроможності, а також забезпечення ресурсами.

DOBRE запрошує висококваліфіковані та досвідчені   
РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (РОГС)
для співпраці в здійсненні програмного навчання, наставництва, консультаційної та технічної підтримки місцевих ОГС в семи областях України:
Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Івано-Франківській та Тернопільській.

Це запрошення до подання заявок відкрите для широкого загалу організацій, з різним програмним та технічним досвідом. Ключовим пріоритетом та метою заходів буде сприяння залученню громадян до прийняття рішень, і тому пріоритет надаватиметься РОГС, до місії яких входить залучення громадян і громадянське представництво. Організації-заявники повинні бути фізично присутніми в цільових областях або мати безпосередній досвід роботи в одній або декількох цільових областях DOBRE (для більш детальної інформації про процес оцінки див. Розділ VII: Критерії Відбору РОГС).

II.  ОПИС ПРОГРАМИ DOBRE

Багатьом, якщо не більшості, нещодавно сформованих ОТГ бракує здатності успішно здійснювати свої функції, які з‘явилися у них в результаті процесів децентралізації та об’єднання. Без попереднього досвіду місцевого самоврядування належного рівня громадянам також бракує інформації та інструментів, потрібних для участі в запланованих нових процесах місцевого самоврядування. Через серії тренінгів та консультацій DOBRE допомагатиме керівництву громад, організаціям громадянського суспільства та іншим ключовим учасникам будувати таку спроможність.

Міжнародна команда DOBRE на чолі за Глобал Комьюнітіз має широкий спектр експертних знань та практичного досвіду децентралізації та розвитку громад. Модель розвитку з широким залученням громадян лежить в основі загального підходу програми DOBRE та є складовою усіх програмних заходів. Фундація підтримки місцевої демократії Польщі (FSLD) та Малопольська школа державного управління посилять програму практичним досвідом та успішними стратегіями розвитку місцевого управління, застосованими в Польщі. Всеукраїнська асоціація сільських та селищних Рад (ВАССР) має представництво та досвід співпраці з малими містами, селами та селищами, котрі зараз в процесі об’єднання, а Український кризовий медіа центр (UCMC) та неурядова організація SocialBoost сприятимуть залученню громади та впровадженню стратегій електронного врядування для покращення послуг та прозорості врядування. Національний демократичний інститут (NDI) допомагатиме новим ОТГ в підвищенні гендерної рівності та забезпеченні включення проблем ВПО та інших уразливих груп в нові ініціативи у громадах.

Цей консорціум міжнародних та місцевих організацій проведе низку практичних тренінгів, консультацій та заходів з залучення громади, висновки з яких будуть покладені в основу розробки стратегій місцевого розвитку для ОТГ та планів дій, які принесуть відчутні результати. Процеси стратегічного планування за ініціативи громади призведуть до створення індивідуалізованих проектів поліпшення комунальних послуг, стимулювання економічного розвитку та підвищення якості життя в громадах.

На кожному етапі програми основною рушійною силою визначення стратегічних планів та подальших проектів будуть думки та пріоритети громадян кожної ОТГ. Маючи загальну мету покращення послуг та якості життя громадян, стратегічні плани та проекти повинні визначатись відповідно до актуальних потреб громадян. Таким чином, громадянське суспільство та місцеві громадські об‘єднання будуть ключовими учасниками програми DOBRE та проектів планування і врядування ОТГ.

Для максимізації ефективності допомоги DOBRE, програма тісно співпрацюватиме з низкою висококваліфікованих та досвідчених РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (РОГС), які фізично присутні в цільових областях, мають історію проведення заходів та проектів з залученням громадян та експертні знання з місцевої адвокації або громадського моніторингу та забезпечення належного місцевого урядування.

РОГС виконуватимуть роль наставників та радників для місцевих груп громадян або місцевих організацій громадянського суспільства в рамках організації та відображення їх голосів в процесах місцевого самоврядування та створення дієвих механізмів співпраці між громадянами та органами місцевого самоврядування. РОГС візьмуть на себе провідну роль у сприянні обміну досвідом, зборі та поширенні успішних прикладів та добрих практик серед всіх ОТГ області. В результаті РОГС та організації громадянського суспільства рівня ОТГ зможуть побудувати мережу комунікацій та надаватимуть один одному підтримку та приклади на майбутнє після завершення програми DOBRE з метою зробити громади сильними, сталими та комфортними.

III.  ОБСЯГ РОБІТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Програма DOBRE, у прозорий та конкурентний спосіб, проведе відбір принаймні однієї РОГС на область. Будуть відібрані такі РОГС, які мають найкращі умови для сприяння успішному виконанню заходів DOBRE протягом терміну тривалості програми та продемонструють високий потенціал підтримки регулярної адвокаційної діяльності та громадського моніторингу на місцевому рівні ще довго після завершення програми DOBRE.

Щоб стати партнером програми DOBRE, кожна РОГС має погодитись брати повну участь в процесах стратегічного планування та визначення місцевих пріоритетів у відповідних ОТГ. РОГС кожної області можуть відповідати за програмну роботу більш, ніж в одній ОТГ, і тому мають бути підготовлені для гнучкої роботи по всій області з наявною мережею контактів та/або офісів.

У співробітництві з міжнародними партнерами – виконавцями DOBRE, РОГС надаватимуть підтримку та розвиватимуть спроможність місцевих ОГС та місцевих громадських об‘єднань й ініціативних груп, включно з молодіжними, у налагодженні ефективної співпраці між громадянами та місцевою владою, проведенні місцевих інформаційних кампаній про проблемні питання, заходів з антикорупційного моніторингу, включно з колегіальним бюджетуванням, моніторингом витрат та виконання проектів ОТГ, а також моніторингом та звітуванням щодо надання послуг. Підтримка РОГС складатиметься з тренінгів та консультацій, допомоги місцевим організаціям у розробці проектних планів, стратегій та пропозицій, та технічної підтримки їх впровадження. Також, РОГС розробить та візьме зобов‘язання виконувати стратегію сталого розвитку, щоб продовжувати надавати подібну підтримку громадам після закінчення програми DOBRE. Зокрема, програма передбачає, але не обмежується, такими заходами і результатами:

 • Кожна РОГС підпише грантову угоду з програмою DOBRE з визначенням принципів співпраці та взаємних зобов’язань.
 • Кожна РОГС має визначити перспективи розвитку своїх інституційних компетенцій в рамках програми DOBRE:

o    Провести власну інституційну оцінку для визначення ключових сильних сторін та ресурсів, які використовуватимуться для підтримки місцевих груп, і які можна посилити шляхом співпраці в рамках програми DOBRE, створивши і впровадивши власний план організаційного розвитку.
o    Кожна РОГС має подати в DOBRE перелік ключового керівництва, персоналу, консультантів-тренерів, котрих можна долучити до програмної діяльності в ОТГ.
o    Кожна РОГС має подати інформацію про кваліфікацію та тренерський досвід зовнішніх тренерів та консультантів, котрих вона має намір долучити до заходів DOBRE. Вони будуть включені у базу даних, котра використовуватиметься партнерами DOBRE в плануванні навчань, консультацій та дорадчих послуг для місцевих груп.

 • Кожна РОГС, в якості зацікавленої сторони, братиме участь в процесі інклюзивного та колегіального планування у відповідних ОТГ, результатом яких стане розроблений стратегічний план ОТГ, а також конкретні плани дій у часі для розвитку ОТГ.
 • Кожна РОГС координуватиме участь в цих процесах місцевої громади, підтримуючи ОГС та місцеві громади в визначенні місцевих пріоритетів та забезпечуючи їх долученість до обговорень і прийняття рішень у процесі стратегічного планування ОТГ.
 • Кожна РОГС працюватиме над залученням молоді до місцевого урядування, створюючи і/або зміцнюючи спроможність молодіжних рад чи молодіжних ініціативних груп виступати одним із ключових стейкхолдерів у громаді, брати на себе відповідальність та активно просувати добре урядування та запровадження у громадах послуг, орієнтованих на інтереси і потреби молоді.
 • РОГС можуть підтримувати місцеві ОГС та місцеві громади у проведенні пояснювальних кампаній та кампаній підвищення обізнаності щодо однієї або більше місцевих проблем.
 • РОГС можуть підтримувати місцеві ОГС та мешканців громад в моніторингу витрат місцевих органів самоврядування, виконання проектів та надання послуг. Між іншим, такі заходи можуть включати:

o    Залучення до колегіального бюджетування ОТГ;
o    Відкриту співпрацю з ОТГ щодо публікації проектів бюджетів;
o    Сприяння та допомогу у відвідуванні громадянами бюджетних слухань ОТГ;
o    Створення дієвих механізмів співпраці громадян та органів місцевого самоврядування;
o    Моніторинг розробки місцевого бюджету та звітів про витрати;
o    Моніторинг якості надання місцевих послуг в пріоритетних сферах; та
o    Збір відгуків громадян про надання послуг за допомогою оцінювальних карток громадянина.

 • Кожна РОГС підтримуватиме проведення моніторингу планів поліпшення надання послуг (ППНП) в ОТГ та/або проектів місцевого економічного розвитку (МЕР).
 • Кожна РОГС застосовуватиме практики залучення громадян і побудує партнерські відносили з ОТГ, котрій вони допомагають, приватним сектором та іншими урядовими структурами та сервісними організаціями, що беруть участь в програмі DOBRE.
 • Кожна РОГС допомагатиме DOBRE збирати дані щодо ефективності та впливу програми.

Беручи участь у програмі DOBRE, РОГС отримають нагоду посилити власну організаційну спроможність, доступ до кращих міжнародних практик залучення громадян та громадського контролю, включно з опрацюванням методик, розроблених Глобал Комьюнітіз: Колегіальний підхід до майстерності врядування (Рarticipatory Approach to Governance Excellence (PAGE)), механізмів залучення громадськості до моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування та громадського контролю залучення громадськості та громадського контролю, зокрема за Індексом колегіальної муніципальної спроможності (Рarticipatory Municipal Capacity Index (PMCI)), можливості професійного професійного розвитку та налагодження професійних контактів для персоналу, фінансову підтримку для виконання своєї місії. DOBRE передбачає гранти в розмірі близько $60,000 в залежності від запропонованого обсягу робіт, заходів та кількості ОТГ, з якими буде працювати обрана РОГС.

РОГС працюватимуть з ОТГ, відібраними в двох раундах (черга №1, черга №2 – будь ласка, дивіться нижченаведений графік відбору громад для участі у програмі). Очікувана загальна кількість ОТГ по Україні, які долучаться до програми у перший рік – 50. Конкретна кількість ОТГ для кожної області залежатиме від темпу об’єднання в регіоні та результатів відбору до участі у DOBRE. Усі зміни до запропонованого бюджету узгоджуватимуться за потребою.

Тривалість проекту – один рік (12 місяців) з можливістю подовження у разі досягнення очікуваних результатів.

VI.  ТРИВАЛІСТЬ, ЧАС ТА РОЗТАШУВАННЯ

В нижченаведеній таблиці міститься часовий графік програмних заходів за категоріями. Дані наведені для загального уявлення і заходи можуть зсуватись відповідно до місцевих розкладів та доступності персоналу ОТГ, тренерів DOBRE та тренерів-партнерів. ДОБРЕ розпочне роботу зі зборів всіх партнерських ОТГ в кожній області для програмної орієнтації, в ході котрої будуть підтверджені всі деталі розкладів та циклів навчання. Стислий графік заходів DOBRE є таким:

VII.  КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ РОГС

DOBRE завершить відбір РОГС в жовтні 2016 року.  Відбір ґрунтуватиметься на таких принципах:

 • Відбір є прозорим та конкурентним, з ясними критеріями та об’єктивною системою оцінювання.
 • Відібрана група РОГС має продемонструвати присутність, спроможність або здатність надавати послуги місцевому громадянському суспільству в одній або більше цільових областях програми DOBRE. Критерії відбору застосовуватимуться на рівних засадах для кожної області.
 • Заявлена або продемонстрована місія відібраних РОГС буде співпадати або доповнювати завдання програми DOBRE допомагати громадянам у повній мірі бути залученими до процесів прийняття рішень у новоутворених ОТГ та підтримувати їх відповідальність за нові функції.

РОГС повинні заповнити та повернути аплікаційну та бюджетну форму, надавши всю підкріплюючу документацію до кінцевого терміну прийому заявок – 15 жовтня 2016 р.

Оцінка: Оцінка та відбір РОГС ґрунтуватиметься на якості поданих документів та продемонстрованій спроможності в таких сферах:

 • Продемонстроване знання та досвід участі у процесах місцевого самоврядування, надання послуг та досвід роботи у проектах урядових інвестицій (напр., субвенції або місцевий економічний розвиток), підтримуючи чи забезпечуючи моніторинг;
 • Позитивний досвід роботи по залученню громадськості, адвокації, громадського контролю та нагляду за діяльністю органів влади, моніторингу політичних процесів та/або колегіальному бюджетуванн;
 • Продемонстроване знання або досвід у децентралізації (участь в об’єднанні громад);
 • Досвід роботи в цільових областях/регіонах/ОТГ;
 • Лідерські та управлінські компетенції, організаційна структура;
 • Здатність проводити навчання персоналу ОГС;
 • Успішний досвід роботи з донорами, в управлінні проектами, управлінні проектними фінансами;
 • Потенціал продовження діяльності після завершення програми.

Оцінювальна комісія програми DOBRE, яка складатиметься з експертів DOBRE і представників партнерських організацій та USAID, розгляне та оцінить всі отримані заявки та відбере РОГС, які отримають найбільше балів по кожному з критеріїв. DOBRE перевірить рекомендації від донорів для відібраних фіналістів.

VIII.  ПРОЦЕС ПОДАННЯ ЗАЯВОК

До цього запрошення додається аплікаційна форма (заявка) та шаблон бюджету, які кожна РОГС має заповнити та подати до вказаного кінцевого терміну.

До аплікаційної форми потрібно додати супровідну документацію до тих питань, до яких вона вимагається (Напр.: грантова історія, зразки виготовлених матеріалів, резюме персоналу та фахівців, котрі залучаються, відгуки від донорів та партнерів з минулих проектів).

Аплікаційну форму і шаблон бюджету можна завантажити з сайту ВАССР:http://vassr.org/rsco_dobre або з інших платформ. Надсилайте заявки на електронну скринькуCSO_DOBRE@globalcommunities.org, в темі листа вказавши “RSCO_DOBRE_Назва вашої організації”.

Будь ласка, подайте заявку та всі підкріплюючі документи до кінця дня 19 жовтня 2016  року. Пріоритет надаватиметься заявкам, котрі будуть подані вчасно. Фіналістів повідомлять в листопаді 2016 р.

В разі питань, контактуйте з Юлією Ткачук, експертом з питань громадянського представництва, за адресою ytkachuk@globalcommunities.org

Зверніть увагу, за посиланнями нижче, Ви можете  завантажити аплікаційну форму та шаблон бюджету!

Аплікаційна форма

Шаблон бюджету

Джерело.

Поділитись Постом

Post Comment