Додаткові гарантії підтримки економічної активності внутрішньо переміщених осіб (переселенців)

Розглядаючи питання про підтримку економічної активності внутрішньо переміщених осіб (далі – переселенців), слушною вважається точка зору, згідно якої, надання економічних стимулів відбуватиметься з поєднанням державних, міжнародних та суспільних джерел.

Так, зараз на цілі стимулювання підприємницької, трудової, творчої, інтелектуальної та іншої економічної активності виділяються значні обсяги коштів від низки міжнародних, закордонних урядових та неурядових організацій, відбувається підтримка переселенців за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів України, волонтерських, благодійних та інших суспільних організацій та проектів.

На нашу думку, з метою економічної підтримки переселенців, питання про порядок та спосіб надання такої підтримки доцільно розглядати в контексті підвищення економічної самодостатності не тільки внутрішньо переміщеної особи (осіб), а також території – адміністративно-територіальної одиниці,  де здійснюватиметься економічна діяльність вказаних осіб.

При цьому, пропонуємо виходити з одночасного поєднання наступних факторів (форм і способів підтримки):

– поєднання різних форм економічної підтримки (гранти, кредити, позики);

– поєднання міжнародних, державних та суспільних джерел надходження коштів;

– адресність та обґрунтованість такої економічної підтримки (тобто, надавати тим, кому вона дійсно потрібна) на підставі аналізу доходів та витрат;

– поєднання громадських та державних форм контролю цільового використання грошових коштів та правильності надання економічної підтримки.

Для цього пропонуємо ініціювати наступні зміни в законодавстві для вирішення таких завдань:

– зміни в банківському, фінансовому законодавстві з  метою забезпечення можливості міжнародним гуманітарним та благодійним організаціям, екстериторіальним організаціям (ООН, ОБСЄ тощо) надавати адресну допомогу конкретно громадянам-переселенцям, створеним ними формам малого та мікро-бізнесу: фізичним особам-підприємцям, приватним підприємствам, товариствам з обмеженою відповідальністю за критеріями, розробленими такими надавачами допомоги;

– зміни в законодавстві про громадські організації, благодійні організації з метою забезпечення їм можливості здійснювати надання економічної підтримки переселенцям з поєднанням її надходження як з внутрішньодержавних джерел, так і з міжнародних;

– зміни в законодавстві про державне управління та місцеве самоврядування, з метою забезпечення органам місцевого самоврядування можливості залучати міжнародні та закордонні грантові, кредитно-фінансові та інші форми економічної підтримки, з обов’язковою умовою їх прозорості (для уникнення ризику відмивання коштів та/ або фінансування тероризму).

Зазначене сприятиме підвищенню взаємодії між різними рівнями управління, громадянами, господарськими одиницями, організаціями, фірмами та іншими інституціями, призведе до розширення функцій місцевого самоврядування, децентралізації та сприятиме економічному розвитку конкретних територій та адміністративно-територіальних одиниць, керівництво яких  ефективно працюватиме над поставленими питаннями.

Також немаловажним вбачається фактор економіко-правового стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій в сектори високих технологій  (ІТ), сільського господарства та послуг. Слушним вважаємо зменшення економічного та податкового навантаження в цих секторах, скасування ПДВ, що на нашу думку, сприятиме створенню нових робочих місць, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб. Зазначене потребуватиме змін в податковому законодавстві та законодавстві про місцеве самоврядування, з метою розширення повноважень місцевих рад щодо економічного стимулювання та управління територіями.

Джабраілов Р.А.

заступник завідувача відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України

доктор юридичних наук, доцент

Новікова В.С.

науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

Інституту економіко-правових досліджень НАН України

кандидат юридичних наук

Поділитись Постом

Post Comment