Місяць: Серпень 2016

“Модельний статут територіальної громади села (селища)”, 2016 Останні вибори істотно оновили персональний склад депутатського корпусу, сільських та селищних голів. Наполегливе бажання новаторів у владі змінити ситуацію на краще потребує закріплення оптимальних процедур управлінської діяльності у місцевих нормативних актах, що має дати позитивний результат саме для людей. Зведенням подібних актів, своєрідною «місцевою конституцією» справедливо вважається Статут територіальної…

Доброчесні муніципальні послуги в м. Миколаєві. Методичний посібник. Матеріали громадської антикорупційної експертизи місцевих нормативно-правових актів та дослідження ефективності виконання місцевої цільової програми. Посібник містить викладений доступною для пересічного громадянина мовою опис аналітичного дослідження ефективності виконання міської цільової Програми реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2010-2014р, матеріали громадської антикорупційної експертизи Програми реформування та розвитку ЖКГ м.…

Створення, організація діяльності та ліквідація органів самоорганізації населення в місті Одесі. Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій (3-тє вид., доповнене та змінене). 

У брошурі містяться приклади вітчизняних практик організації на місцях роботи з надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки населення на базі діяльності органів самоорганізації населення, громадських та благодійних організацій. Наведені методичні рекомендації щодо організації взаємодії усіх заці- кавлених сторін та створення місцевої системи соціальної взаємодопомоги як форми самоорганізації населення певної території на засадах милосердя та…

У брошурі описані особливості правового статусу органів самоорганізації населення (ОСНів), засади їхньої діяльності, нормативна база щодо фінансового та матеріально -технічного забезпечення ОСНів, містяться рекомендації по здійсненню реєстрації та бухгалтерському супроводу діяльності ОСНів. Також, у додатках до брошури наведені форми документів та звітів, які знадобляться в роботі бухгалтерам органів самоорганізації населення. Рекомендації сформовані на базі великого практичного…