Перспективні напрями децентралізації повноважень у сфері ліцензування господарської діяльності

Notary public signing document at his workplace

Регіоналізація державного управління економікою передбачає розширення прав суб’єктів місцевого самоврядування, а відповідно, скорочення відповідних функцій органів виконавчої влади.

При цьому, актуальним є питання децентралізації  у сфері ліцензування деяких видів господарської діяльності.

Має відбутися передача значної частини відповідних повноважень органів державної влади та їх територіальних органів до органів місцевого самоврядування. Всі ліцензії, що можуть, з огляду на суть сфери ліцензування, видаватися органами місцевого самоврядування мають стати предметом діяльності  саме місцевого самоврядування.

Наразі питання ліцензування регламентується Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року та низкою спеціальних законів, що регламентують або встановлюють особливості ліцензування в окремих сферах.

Для реального, а не декларативного, впровадження децентралізації пропонуємо передати повноваження по ліцензуванню наступних видів господарювання органам місцевого самоврядування різних рівнів:

1. Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення в межах відповідної адміністративно територіальної одиниці.

Залежно від території господарювання, розміру адміністративно-територіальних одиниць та технічних особливостей господарської діяльності, такі ліцензії мають видаватися обласним радам, міським радам міст обласного значення.

2. Виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Відповідні ліцензії з питань виробництва та оптової торгівлі спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами мають видаватися на рівні області чи в межах великого населеного пункту, а щодо роздрібної торгівлі алкоголем та тютюновими виробами – сільськими, селищними радами та міськими радами. Вказане обумовлене тим, що для дотримання певних організаційно-технічних та законодавчих вимог потрібні спеціалісти, які не можуть бути наявними в будь-якому населеному пункті. Також відсутня економічна потреба наявності такої кількості виробників чи оптових продавців/покупців, щоб кожен орган місцевого самоврядування мав повноваження для ліцензування такої діяльності. Натомість, для роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами необхідною умовою є наявність реєстратора розрахункових операцій та наявність місця торгівлі, згідно з Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

3. Туроператорська діяльність.

Ліцензування вказаної сфери також можна передати органам місцевого самоврядування регіонального та місцевого рівнів.

4.  Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом також може ліцензуватися обласною радою, міськими радами міст обласного значення залежно від території здійснення таких перевезень та за принципом місцезнаходження кінцевих точок відправлення відповідних маршрутів. Вимоги безпеки при цьому має бути врегульовано ліцензійними умовами, що розробляються уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

5. Охоронна діяльність також може ліцензуватися обласною радою, міськими радами міст обласного значення за погодженням з відповідними підрозділами поліції.

Децентралізацію повноважень у сфері ліцензування пропонуємо здійснювати за наступними принципами: розроблення ліцензійних умов, що встановлюють основні вимоги до ліцензованої діяльності, має здійснюватися відповідними центральними органами виконавчої влади та/або Кабінетом Міністрів України, а повноваження щодо перевірки дотримання вказаних умов для отримання ліцензії, видачі ліцензій та перевірки дотримання ліцензійних умов в ході здійснення господарської діяльності мають бути покладені на відповідні органи місцевого самоврядування.

При цьому, на перехідний період впровадження запропонованих змін повноваження щодо контролю за дотриманням умов здійснення ліцензованої діяльності можуть бути покладені на спільні комісії, утворювані центральними органами виконавчої влади у відповідних сферах та відповідними органами місцевого самоврядування. Після сплину перехідного періоду, контроль мають здійснювати виключно органи місцевого самоврядування.

Джабраілов Р.А. заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, доцент

Новікова В.С. науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кандидат юридичних наук

Поділитись Постом

Post Comment