Конкурс для громадських організацій та інституцій громадянського суспільства

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголошує конкурс проектів, розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Термін реалізації заходів від 25 вересня 2015 р. до 01 грудня 2015 р.

Проведення Конкурсу передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення заходів (проектів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Конкурс проводиться у рамках міської Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Миколаєві на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 17.10.2013 №33/6 з метою підтримки ініціатив громадськості, спрямованих на вирішення завдань місцевої політики та на підставі відповідного Положення (посилання /documents/19803.html), затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.02.2014 №199 (з урахуванням змін, внесених рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.07.2015 №639 (посилання/documents/23119.html).

У конкурсі можуть брати участь інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за один рік до оголошення конкурсу. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Під інститутами громадянського суспільства (ІГС) слід розуміти громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, органи самоорганізації населення, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи.

Пріоритетами конкурсу у 2015 році визначено такі:

– проекти, спрямовані на захист прав громадян та громадський контроль;

– проекти, спрямовані на допомогу соціально нужденним категоріям громадян;

– проекти, спрямовані на покращання умов проживання у місті.

Початок прийому проектних пропозицій – “12” серпня 2015 р.

Остаточний термін прийому проектних пропозицій –”11″ вересня 2015 р. до 14.00.

Загальна сума фінансування конкурсу становить 100 000 (сто тисяч) грн.

Конкурс проводиться на умовах співфінансування. Частка інститутів громадянського суспільства у загальній вартості проекту має становити не менше 10%:

Для участі у Конкурсі громадськими організаціями та інститутами громадського суспільства необхідно подати в зазначений період часу повністю заповнену аплікаційну форму конкурсної пропозиції з додатками, складену державною мовою.

Конкурсна пропозиція містить:

  • заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту (заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою;
  • копію свідоцтва про реєстрацію та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства із зазначенням його статутних завдань, скріплені його печаткою (у разі наявності);
  • копію рішення органу державної податкової служби про включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
  • опис та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту (заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу.
  • опис проекту (заходу), який повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники реалізації проекту (заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до реалізації проекту (заходу) інші інститути громадянського суспільства (у разі наявності), способи інформування громадськості про хід реалізації проекту (заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
  • у разі залучення інших інститутів громадянського суспільства до реалізації проекту (заходу) – листи-підтвердження їх участі;
  • у разі залучення інститутом громадянського суспільства додаткових коштів для реалізації проекту (заходу) – гарантійні листи фізичних або юридичних осіб про надання таких коштів;
  • інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема (у разі наявності) про досвід реалізації проектів (заходів) за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування.
  • Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

В рамках конкурсу може бути обрано кілька проектів-переможців.

Документи подаються керівником громадської організації або керівником заходу або довіреною особою (за наявністю довіреності) в друкованому та електронному вигляді у робочі дні з 9:00 до 16:00 до відділу громадських зв’язків Миколаївської міської ради за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. №159, тел: 37-21-11 (e-mail:ndo@nikgor.mk.ua).

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. Проектні пропозиції, подані пізніше кінцевого терміну або не в повному обсязі, розглядатися не будуть.

Рекомендовані форми документів для подання конкурсних пропозицій можна завантажити за посиланням нижче.

Поділитись Постом

Post Comment